Nogle almene boligområder i Danmark bliver kategoriseret som udsatte områder eller ghettoer. Det sker, hvis der fx bor mange arbejdsløse, mange med lav indkomst eller med minoritetsbaggrund. Politikere vil gerne ændre på beboersammensætningen i disse boligområder for at undgå parallelsamfund – en slags samfund i samfundet. Derfor skal bygninger fx rives ned, så der kan bygges nye boliger. Det kan være ejer- eller andelsboliger. Tanken er, at andre grupper af beboere – fx med jobs og flere penge – kan flytte ind og gøre boligområdet mere blandet.

De mennesker, der bor i bygningerne, skal flytte. De mister deres hjem og skal væk fra naboer og venner. Det er mange i de almene boligområder vrede over. De har organiseret sig under navnet Almen Modstand. De kæmper for at vise det gode ved deres områder og det uretfærdige ved, at beboere skal flytte. Almen Modstand laver både lokale demonstrationer og protester for at få lokalpolitikere i tale. De laver også nationale kampagner og borgerforslag for at ændre den nationale lovgivning på området.

19-årige Ibrahim bor i Vollsmose og er aktiv i Almen Modstand. Han fortæller: ”Det går mig meget på, og jeg er meget frustreret. Hvordan kan man tillade sig i et demokratisk samfund at smide folk ud af deres boliger?”

Hvis man vil hjælpe nogen i de udsatte boligområder, så skal man hjælpe dem der, hvor de bor, og ikke smide dem fra hus og hjem.

Ibrahim

REFLEKSION Hvad ville du gøre, hvis nogen sagde, du skulle forlade dit hjem? Hvordan ville du kæmpe for din sag?

IDÉ TIL AVISEN Undersøg om Almen Modstand er aktiv i nærheden af jer. Find ud af, hvordan de gør opmærksom på deres sag i denne del af landet. Interview en beboer, der er aktiv i bevægelsen.

Alternativt: Undersøg om der er lokale sager i jeres boligområde eller by, som borgere har organiseret sig omkring. Lav en reportage om den lokale aktivisme, interview involverede – og tag billeder!

BRUG FOR HJÆLP? EN GOD IDÉ? Ring til mediekonkurrencens hotline tirsdag & torsdag kl. 10-13 på 77 31 01 04 eller mail mediekonkurrence@ms.dk 

Stå frem

Lokalt – globalt

Nogle mennesker vælger at kæmpe alene for en bestemt sag, men mange får styrket deres mod til aktivisme ved at gå sammen med andre. Der er en tryghed i at danne fælles front, det giver sammenhold og flere hænder og hoveder. Ofte står man også bedre, fordi man er sværere at ignorere, når man er mange sammen.

Aktivisme foregår i lokalmiljøer og på landsplan om nationale sager som f.eks. loven om parallelsamfund. Der er også aktivistgrupper, som opererer på tværs af flere lande, og der er også globale bevægelser, som f.eks. den grønne ungdomsbevægelse.


Almen Modstand har bl.a. lavet borgerforslag om at ophæve loven om nedrivning og salg af almene boliger. Forslaget opnåede mere end 50.000 underskrifter og blev behandlet i Folketinget. I maj 2021 blev det nedstemt. 78 stemte imod forslaget og 17 stemte for.

Borgerforslag – hvad er det?
I Danmark kan man stille borgerforslag. Man skal være mindst 4 personer med stemmeret til at stille forslaget. Når et borgerforslag inden 180 dage opnår mindst 50.000 underskrifter fra personer med stemmeret, kan det komme til behandling i Folketinget.
Læs mere om borgerforslag

Hvad siger sociologen?

Aydin Soei er sociolog og forfatter. Her giver han sit syn på den lovgivning, der betyder, at nogle beboere i udsatte boligområder skal flytte fra deres hjem

Tryk på billedet for at finde mere info om Almen Modstand