Diana var 20 år og lige startet på et universitet i Kenya. Hendes nye underviser bad hende om at aflevere nogle papirer på hans kontor. Da hun kom ind, låste han døren og forgreb sig på hende. Først turde Diana ikke sige noget til nogen. Underviseren havde magt. Hun var bange for, han ville give hende dårlige karakterer og ødelægge hendes fremtid. Og måske ville ingen tro på hende.

Fra sine veninder hørte Diana andre historier om mandlige undervisere, der havde været krænkende overfor kvindelige studerende. Men veninderne rådede hende til ikke at sige noget. De var alle sammen bange for hvilke konsekvenser, det kunne få.

Alligevel endte Diana med at fortælle om overgrebene. Ved at være åben om sin egen historie, fik hun andre studerende til at gøre det samme. I fællesskab lavede de underskriftindsamlinger og en kampagne med titlen: ”I have the power”. For Diana er det ikke let at være aktiv forkæmper. Hun kan stadig blive ramt af skam og frygt, efter hun har fortalt om overgrebet. Men hun fortsætter kampen for at ændre forholdene for kvinder på universitetet.

Ingen andre studerende skal gå igennem det, jeg har gået igennem. Vi er bange, og det er nødt til at stoppe.

Diana

REFLEKSION Kan konsekvenserne for at sige fra blive for store? Hvor stopper dit eget mod?

IDÈ TIL AVISEN Hvilke sager kæmper mennesker for? Research på NGO’er, bevægelser og andre, der laver aktivisme. Lav interview med personer, som er engageret i en bestemt sag: Hvad kæmper de for? Hvorfor har de valgt den sag? Hvilke former for aktivisme gør de brug af? Er de lykkedes med at skabe forandring? Hvilket mod kræver det at være aktivist?

BRUG FOR HJÆLP? EN GOD IDÉ? Ring til mediekonkurrencens hotline tirsdag & torsdag kl. 10-13 på 77 31 01 04 eller mail mediekonkurrence@ms.dk 

Hvad er en NGO?
NGO står for non-governmental organisation. Altså en organisation, som ikke styres af staten. NGO dækker over både private og frivillige organisationer af alle størrelser. NGO’er har forskellige interesse-områder fx racisme, menneskerettig-heder, klima, børn, trafik mm.


Stå frem

Stå sammen

Vil man kæmpe for en sag, som man synes er vigtig, må man stå frem og give sin mening til kende. Og nogle gange er man også nødt til gå forrest. Det kan være skræmmende, fordi man ikke ved, hvordan andre vil reagere. Vil ens venner synes, man er tåbelig? Bliver ens forældre sure? Måske vil man blive gjort grin med eller nedgjort af nogle, som er uenige?

Nogle mennesker vælger at kæmpe alene for en sag, men mange får styrket deres mod til aktivisme ved at gå sammen med andre. Der er en tryghed i at danne fælles front. Det giver sammenhold og flere hænder og hoveder i kampen. Ofte står man også bedre, fordi det er sværere at ignorere mange end få.