Ted Hui er en af de unge i Hongkong, som kæmper for at bevare landets demokrati. Demokratiet er under pres, fordi Kina ønsker mere magt i landet. Hongkong er formelt en del af Kina, men har haft sit eget demokratiske system. Det betyder bl.a., at borgerne har ret til at sige deres mening (ytringsfrihed) og ret til en fair og sikker rettergang.

I Kina har man ikke de samme rettigheder. Mange indbyggere i Hongkong går på gaden og demonstrerer mod Kinas plan om, at det kinesiske system skal gælde i Hongkong. Især unge går på gaden. Den kinesiske regering slår hårdt ned på demonstranterne: De udsættes for vold, bliver arresteret. Nogle demonstranter har endda mistet livet.

Ung demonstrant i Hongkong. Credit: Marcos Calvo
Ung demonstrant i Hongkong

Alt dette var Ted Hui klar over, da han blev arresteret og afvente-de sin retssag. Derfor planlagde han at forlade landet. Men han havde brug for den kinesiske regerings tilladelse til at rejse. Ted kendte Anders fra Danmark.

Ted Hui

Anders var formand for Konservativ Ungdom og optaget af demokratiske rettigheder. Anders lavede en falsk invitation til møder med politikere i Danmark, og Ted fik grønt lys til at deltage. Efter få dage i Danmark fløj Ted videre til England, hvor han nu er i eksil. Hvis han tager tilbage til Hongkong eller Kina, vil han blive arresteret med det samme. Den kinesiske regering har eftersøgt Anders internationalt.

Anders

Så nu kan han ikke rejse til Kina eller Hongkong. Eller til 50 andre lande, som har aftaler med Kina om at udlevere eftersøgte personer. Hvis Anders gør det, vil han blive udleveret til den kinesiske regering. Det kan godt skræmme Anders, når han tænker over det. Men han fortryder ikke sin hjælp til Ted.

Unge mennesker, på samme alder som mig, sætter livet på spil lige nu i Hongkong for at få den samme ret til at blande sig i demokratiet, som jeg har nydt godt af, siden jeg var 11 år og meldte mig ind i Konservativ Ungdom. Så jeg betaler en meget lille pris i forhold til dem.

Anders

REFLEKSION Hvilken slags mod udviser Ted og Anders? Gør det nogen forskel, at Kina og Danmark har to helt forskellige styreformer?

IDÈ TIL AVISEN Research til en artikel om ricisi og farer ved aktivisme i forskellige dele af verden. Kontakt fx NGO’er, der arbejder med aktivister rundt om i verden, eller som kæmper for at få fængslede aktivister løsladt.

BRUG FOR HJÆLP? EN GOD IDÉ? Ring til mediekonkurrencens hotline tirsdag & torsdag kl. 10-13 på 77 31 01 04 eller mail mediekonkurrence@ms.dk 

Se Anders i programmet ‘Den uafhængige’ fortælle om Ted Hui

Her kan du se interviews med Ted Hui og Anders i Deadline på DR2

Bliv klogere på demonstrationerne og de unges kamp i Hongkong på DR’s webside


Demokrati beskytter

Fængsel og tortur

I Danmark har vi demokrati, og derfor beskytter staten vores ret til at sige, hvad vi mener. Vi kan være lige så kritiske, som vi ønsker. Vi har også ret til at organisere os i grupper, som kæmper for en sag. Og ret til at gøre opmærksom på vores holdninger med ikke-voldelige metoder. Vi kan skrive, tale og lave aktioner og demonstrationer. Vi kan deltage i debatter med politikere og med hinanden.

Kigger man udover Danmarks grænser, kan omkostningerne for aktivistiske handlinger være meget høje. Nogle steder risikerer man at blive fængslet og tortureret eller endda at miste sit liv, hvis man ytrer kritik mod eller uenighed med magthaverne.


Se video fra DR om baggrunden for demonstrationerne:


§ Rettigheder

Ytringsfrihed: Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Grundlovens § 77

Forsamlingsfrihed: Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede. Grundlovens § 79

Frihedsberøvelse: Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse. Grundlovens § 71 Stk. 1.