Jawaher var 17 år, da hun kom til Danmark som flygtning fra krigen i Syrien. Hun kunne ikke dansk og følte sig ikke som en del af samfundet. Så begyndte hun at lære sig selv dansk ved bl.a. at kigge i gratisaviserne i bussen. Hun meldte sig også ind i DFUNK − en forening, der skaber fællesskaber for unge med og uden flygtningebaggrund.

Selvom Jawaher stadig kæmpede med det danske sprog og følte sig usikker, når hun skulle stå foran andre, var hun med til at arrangere en sommercamp for unge. På den måde støttede hun andre unge, som også havde oplevet at flygte og var nye i Danmark. Jawaher husker især en episode, hvor nogle af de unge spillede volleyball.

De unge hyggede sig og havde det sjovt. Jawaher fortæller: “Der stod jeg lidt i baggrunden og så på dem. Og jeg glædede mig virkelig over, at jeg havde været med til at sørge for, at der var opstået det her fællesskab.”

Det har givet mig en enorm selvtillid at være aktiv i DFUNK.

Jawaher

REFLEKSION Hvad kræver det at hjælpe andre, hvis man selv er usikker?

BRUG FOR HJÆLP? EN GOD IDÉ? Ring til mediekonkurrencens hotline tirsdag & torsdag kl. 10-13 på 77 31 01 04 eller mail mediekonkurrence@ms.dk 

Støt andre

Man kan støtte andre ved at bruge sig selv og fx bakke op om deres kamp for bedre vilkår eller for at blive behandlet ligeværdigt.

De fleste af os kan allerede en masse og har ikke brug for direkte hjælp. Vi har brug for at blive set og anerkendt for det, vi kan, uden fordomme.

Den bedste støtte kan være, at nogen har mod til at stille sig ved siden af os, forsvare os eller invitere os med i fællesskabet.


Hør Jwan fra DFUNK fortælle sin historie om at flygte fra Syrien: