Da Johan gik i børnehaveklasse, var han med til at mobbe en dreng i klassen. Johan var ikke den, der startede mobningen, men han sagde heller ikke fra, og nogle gange hjalp han med at mobbe, fx ved at kalde drengen grimme ting og råbe efter ham. En dag var Johan med til at holde drengen nede i sandkassen og putte sand i hans øjne.

I dag er Johan fortvivlet over, at han ikke sagde fra og hjalp drengen. Han kunne se, hvor svært drengen havde det, men han gjorde ikke noget. Johan, der nu er 24 år, ringede ind til et program i P3 for at sige undskyld efter rigtig mange år, hvor han har tænkt på, at han skulle have handlet anderledes.

Jeg har det så dårligt med det, og jeg vil bare gerne sige pisse meget undskyld! Jeg har det stadigvæk af helvedes til med det.

Johan
Hør Johan i P3

REFLEKSION Hvad skal der til, for at elever i en klasse støtter hinanden bedre? Hvorfor er det svært at sige fra, når nogen mobber?

IDÉ TIL AVISEN Undersøg hvad, man gør ved mobning på jeres skole. Lav en rundspørge eller interview elever, lærere eller skolelederen. Er der nogen, der oplever mobning? Hvordan forsøger man at stoppe mobning? Hvad kan I som elever gøre? Hvorfor kan det være svært? Prøv at finde nogen, der har sagt fra over for mobning: Hvilket mod krævede det, og gjorde det en forskel?

BRUG FOR HJÆLP? EN GOD IDÉ? Ring til mediekonkurrencens hotline tirsdag & torsdag kl. 10-13 på 77 31 01 04 eller mail mediekonkurrence@ms.dk 

Tag dig sammen!

Privilegier

Velkom-men

Hvis nogen har det svært eller bliver behandlet dårligt, kan man tænke: ’Skal I ikke bare tage jer sammen?’ Måske har man selv klaret en lignende situation uden at synes, at det var noget særligt. Men det er faktisk svært at sammenligne. To personer kan stå i samme situation, men alligevel reagerer folk forskelligt på dem. Det kan ske i klassen og ude i samfundet.

Man kan tage et eksempel med mænd og kvinder. Selvom de på papiret kan det samme, får flere mænd end kvinder magtfulde stillinger. Når man har en særlig fordel, kaldes det et privilegie. Privilegier findes i alle fællesskaber.

Hvis man er vellidt klassen, er man i en privilegeret position. Den kan bruges til at invitere andre med, som står uden for fællesskabet. Men det kan også være svært. Man kan sætte sin egen plads på spil ved at være den, der åbner for andre. For dem, der er udenfor, kan det dog betyde alt.


Se Mary Fondens film: ‘Du kan gøre en forskel’:

Maryfonden 2021

FAKTA | Hjælp hjælper!

En undersøgelse om mobning viser, at 4 ud af 10, der er blevet mobbet i deres skoletid, siger, at det var hjælp fra klassekammerater, der fik mobningen til at stoppe. En fjerdedel oplevede, at kammeraternes hjælp gjorde mobningen mindre. Når hjælpen kom fra venner uden for klassen, oplevede halvdelen, at mobningen holdt helt eller næsten helt op.

Kilde: ’Rapport om Forståelser af mobning og ensomhed i grundskolen’, Mary Fonden (2020)